O przychodni Aktualności Oferta Podstawowa opieka zdrowotna Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Rehabilitacja Stomatologia Diagnostyka obrazowa Usługi prywatne Sklep medyczny Medycyna pracy Rejestracja internetowa Pytania i odpowiedzi Nieobecności lekarzy Kontakt Recepty - zamawianie Koronawirus
Pytania i odpowiedzi

Podstawowa Opieka Zdrowotna w pytaniach i odpowiedziach

Czy lekarz kierujący do szpitala może zlecić pacjentowi wykonanie badań we własnym zakresie?

W przypadku zakwalifikowania do leczenia w oddziale szpitalnym, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji należy do szpitala. Jeśli pacjent zostanie poinformowany, że badania powinien zlecić np. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub musi wykonać je we własnym zakresie, należy zgłosić nieprawidłowość do dyrekcji szpitala, a jeśli to nie będzie wystarczające – do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego ma siedzibę szpital.

Gdzie można wykonać badanie USG?

W przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zatem, to świadczeniodawca, który wystawił skierowanie powinien wskazać miejsce jego wykonania.

Czy lekarz POZ może odmówić wydania skierowania na badanie (poziom kreatyniny), które jest konieczne do badania Tomografii Komputerowej?

Lekarz POZ sam decyduje, czy zleca badanie czy nie i czy jest ono mu potrzebne do leczenia. Ten, kto kieruje na TK, może a nawet powinien wydać skierowanie na badanie konieczne do badania TK.

Czyją własnością są badania zlecone przez lekarza. Lekarza, czy pacjenta?

Pacjent/jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

Wizyta w poradni specjalistycznej po operacji

Moja mama miała zabieg usunięcia zaćmy. Kontrola była najpierw w oddziale szpitalnym a kolejna kontrola miała odbyć się za 7 dni już w poradni okulistycznej. Poradnia okulistyczna w innej placówce odmawia tej wizyty kontrolnej w ramach NFZ. Twierdzi, że  może to być tylko wizyta pełnopłatna. Czy NFZ zwraca opłatę za taką wizytę po przedstawieniu rachunku.

Pani mama wychodząc ze szpitala powinna oprócz karty informacyjnej dostać od lekarza skierowanie do poradni okulistycznej. Z uwagi na wskazany termin kontroli stosowna uwaga powinna się znaleźć na tym skierowaniu. Lekarz mógł to zrobić wpisując termin kontroli po przebytym zabiegu. Na skierowaniu lekarz mógł też dopisać “pilne” lub “cito”. Poradnie starają się uwzględniać takie zapisy na dokumencie i umówić pacjenta na wizytę we wskazanym terminie. Zależy to jednakże od aktualnej kolejki oczekujących. Taka wizyta, oczywiście pod warunkiem, że zrealizowana jest u świadczeniodawcy posiadającego kontrakt z NFZ, dla pacjenta jest nieodpłatna.

Skierowanie od specjalisty na badania laboratoryjne

Mam skierowanie na kontrolne badania laboratoryjne wydane przez urologa w innej przychodni. Chciałbym wykonać je w poradni POZ. Czy poradnia POZ ma obowiązek bezpłatnego wykonania tych badań?

Poradnia POZ nie ma takiego obowiązku. Za badania, które zlecił Panu urolog zapłaci mu NFZ – będzie to koszt wizyty lekarskiej wraz z diagnostyką. Warunkiem bezpłatnego skorzystania z badań jest zrobienie ich wyłącznie w miejscu wskazanym przez urologa. Poradnie same podpisują umowy z laboratoriami, które dla nich prowadzą badania lub robią je u siebie. Gdyby POZ wykonał badania u siebie – poradnia urologiczna z pewnością odmówiłaby zapłaty za badania.

Do specjalisty z bólem kolana

Od kilku dni mam silny ból w kolanie przy zginaniu nogi. Czy powinnam iść do lekarza pierwszego kontaktu czy od razu do ortopedy? I czy USG kolana wykonywane jest na NFZ czy trzeba za nie zapłacić?

W przypadku dolegliwości bólowych w kolanie należałoby się w pierwszej kolejności skonsultować z lekarzem POZ. Lekarz POZ, po ocenie stanu zdrowia może Panią skierować do specjalisty. Do skierowania powinien wówczas dołączyć wyniki niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.

Lekarz specjalista przyjmujący w ramach kontraktu z NFZ, w tym przypadku ortopeda, może zlecić badanie USG, które jest dla pacjenta nieodpłatne. Wskazuje przy tym miejsce, gdzie takie badanie należy wykonać.

Czy skierowanie z ubiegłego roku (niewykorzystane) jest ważne w tym roku ?

Skierowanie jest ważne. Skierowanie do poradni specjalistycznej nie traci ważności, jeżeli leczy Pan to samo schorzenie – bez względu na kolejny rok kalendarzowy.

USG i RTG tarczycy

Byłam na wizycie w ramach NFZ u lekarza endokrynologa w innej placówce. Dostałam skierowanie na wykonanie USG tarczycy. Zapytałam lekarza, gdzie mogę wykonać takie badanie. Lekarz powiedział, że tylko pełnopłatne, bo on nie robi tych badań i nie podpisał umowy z żadną z placówek. Czy jest taka możliwość, że lekarz nie ma podpisanej umowy na wykonanie badań diagnostycznych?

Badania diagnostyczne zlecone przez lekarza udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ, pacjenci mogą bezpłatnie wykonać w pracowni diagnostycznej wskazanej przez lekarza kierującego. Obowiązuje bowiem zasada, że świadczeniodawca, u którego zatrudniony lekarz wystawił skierowanie na badania diagnostyczne, powinien umożliwić ich realizację w ramach własnej placówki medycznej bądź – w oparciu o umowę podwykonawstwa – w wybranym gabinecie diagnostycznym.

Jedyne odstępstwo od powyższej zasady stanowi możliwość wyboru miejsca realizacji skierowań na badania diagnostyczne kosztochłonne, takie jak np. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Pacjenci posiadający skierowanie na tego typu badania mogą je zrealizować w placówkach medycznych, które zawarły umowę z NFZ na wykonywanie określonego rodzaju badań diagnostycznych kosztochłonnych.

 • 8 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484), zgodnie z którym świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

 

USG jamy brzusznej

Otrzymałem od lekarza POZ skierowanie do poradni nefrologicznej z rozpoznaniem anemia oraz potrzeba dializ. Po przedstawieniu skierowania w poradni nefrologicznej otrzymałem wykaz badań do wykonania przed wizytą pierwszą. Oprócz analizy krwi i moczu konieczne jest wykonanie usg brzucha. Od kogo powinienem otrzymać skierowanie na to badanie w ramach ubezpieczenia NFZ?

Lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie. Każde dodatkowe badanie, które wymagane jest w poradni specjalistycznej powinno być zlecone przez specjalistę. Poradnia specjalistyczna nie ma prawa odsyłać pacjenta do lekarza POZ w celu zlecenia badań diagnostycznych.

Skierowanie na badania od lekarza POZ

Otrzymałem od lekarza rodzinnego skierowanie do kardiologa. Podczas wizyty u tegoż kardiologa dowiedziałem się, że muszę mieć wykonane badania krwi, aby zdiagnozować ewentualną chorobę wieńcową. Kto wystawia zlecenie tych badań, kardiolog czy lekarz rodzinny?

Lekarz specjalista zgodnie z aktualną wiedzą medyczną przeprowadza badanie pacjenta, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania oraz orzeka o stanie zdrowia pacjenta. Następnie lekarz specjalista może kierować na wszystkie badania diagnostyczne niezbędne do rozpoznania choroby, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii. Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, wykonywane są na podstawie skierowania w miejscu wskazanym przez lekarza.

Pacjent nie ponosi żadnych kosztów badań. Pobieranie dodatkowych opłat za badanie (np. za baterie do aparatu Holtera) jest niczym nieuzasadnione.

W przypadku, gdy istnieje potrzeba konsultacji z innym specjalistą może on pokierować do lekarza o innej specjalizacji. O taką konsultację może wystąpić do lekarza prowadzącego także sam pacjent. Jeżeli pacjent jest kierowany z jednej poradni specjalistycznej do innej, wraz ze skierowaniem powinny zostać przekazane wszystkie dostępne wyniki badań.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący pacjenta w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu i czasie stosowania oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych. Lekarz specjalista wystawia pacjentowi zaświadczenie z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, na podstawie którego lekarz POZ może wystawiać recepty przez okres wskazany w zaświadczeniu od lekarza specjalisty.

Lekarz specjalista w toku prowadzenia rozpoznania nie powinien kierować na badania do lekarza POZ.

 

 

Kontrola po zabiegu

Czy poradnia na rejonie ma prawo odesłać pacjenta po zabiegu gdy na karcie informacyjnej jest odręczny zapis lekarza prowadzacego o kontroli po zabiegu  na rejonie za 7 dni.

Po zabiegu/operacji pacjent ma przez 30 dni prawo do skorzystania z tzw. porady poszpitalnej – może z niej jednak skorzystać tylko w poradni przyszpitalnej placówki, w której był hospitalizowany. 

Skierowanie na badania krwi w ciąży (NFZ) – lekarz POZ?

Jestem w ciąży, mój ginekolog przyjmuje prywatnie. Chcę zrobić badania- morfologia, mocz, wr, glukoza. Czy mogę udać się po skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu aby badania były bezpłatne? W ciąży badania krwi robi się co miesiąc, a w ostatnim trymestrze co dwa tygodnie. Zbankrutuję jak lekarz będzie wystawiał mi badania prywatnie.

Lekarz POZ nie ma obowiązku wystawiania zleceń na badania, których potrzebuje ginekolog. To nie lekarz POZ prowadzi ciążę tylko ginekolog. On zleca badania. Jeśli chce Pani korzystać z bezpłatnych badań w trakcie ciąży, proszę korzystać z gabinetu, który ma umowę z NFZ.


 

Badanie USG piersi

Miesiąc temu wykryłam guzek w piersi. Wykonałam prywatne badanie USG piersi, które potwierdziło zmianę. W opisie otrzymałam uwagę o jak najszybszym wykonaniu biopsji. Czy jeżeli udam się na prywatną wizytę do onkologa to dostanę skierowanie na bezpłatne badanie? Czy prywatna wizyta = płacenie za badania?

W przypadku skierowania z gabinetu prywatnego pacjent jest leczony poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego (czyli odpłatnie).

Natomiast informujemy o funkcjonowaniu Szybkiej Ścieżki Onkologicznej ( w ramach NFZ) w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego lekarz POZ może wystawić pacjentowi Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego i skierować do dalszej diagnostyki do Poradni Specjalistycznej (AOS).

ZASADY PRZEPROWADZANIA WIZYT DOMOWYCH
 

Wizyta domowa – zasady bezpieczeństwa

1. Przestrzeganie aktualnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych

(dystans, przewietrzenie pomieszczenia oraz, o ile to mozliwe, maski higieniczne)

2.W pokoju z Chorym może przebywać jedna osoba pełniąca rolę Opiekuna.

3.Osoby z infekcją nie powinny uczestniczyć w wizycie lekarskiej, w roli Opiekuna

(chyba ,że nie ma innej możliwości)

4. 2 godziny przed wizytą oraz w trakcie wizyty lekarskiej, nie powinno się palić papierosów a pomieszczenie powinno byc przewietrzone.

5. Podczas wizyty lekarskiej w domu nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.

6. Zwierzęta powinny być zamknięte w innym pomieszczeniu niż to w którym aktulanie przebywa Chory

nawet jeśli w opini Własciciela zwierzę:"nie ugryzie","nic złego nie zrobi ", "lubi jak przychodzą goście"

- "tylko powącha" , itp.

7. Należy podać w rejestracji aktualny adres Chorego oraz numer telefonu do ewentualnego kontaktu przed wizytą

8. Należy sprawdzić sprawność i działanie domofonu , w przypadku awarii przekazc w rejstracji kod dostepu do bloku

9. W przypadku osoby leżącej, niepełnosprawnej ruchowo, z zaburzeniami pamięci, niedosłuchem, niedowidzącej konieczna jest obecnosć Opiekuna podczas wizyty lekarskiej.

10. Należy przygotować dokumentacje medyczną Chorego:

- wyniki badań

- karty informacyjne ze szpiatala

- konsultacje od specjalistów

- wszystkie aktualnie stosowane przez Chorego leki

11. Dzieci nie powinny przebywać w pokoju Chorego podczas wizyty lekarskiej

12. w przypadku Pacjentów z ranami, odleżynami w domu muszą być dostępne śrdoki opatrunkowe, do założenia nowego opatrunku

13. Wskazane jest przygotowanie dla lekarza miejsca do pisania oraz krzesła .

 

W trakcie wizyty lekarskiej :

1. Lekarz nie ma możliwosci wykonania: EKG, USG, RTG, wystawinia E-Recepty

2. Lekarz nie wystawia:

- recept na brakujące leki stałe, przewlekle stosowane,

- skierowania do poradni na planowe wizyty,

- skierowania na badanie kontrolne, planowe, "bo dawno nic nie było wykonywane",

- skierowania do sanatorium,

- skierowania na rehabilitacje,

- skierowania na planowy transport sanitarny,

- wniosków na zaopatrzenie w środki medyczne i sprzęt medyczny (np: pampersy, cewniki, wózki, chodziki),

- zaświadczenia do Urzędu Skrabowego o stosowanych lekach,

- nie udziela świadczeń zdrowotnych Opiekunom, Rodzinie chorego itp.

- nie wystawia zwolnienia lekarskiego,

- nie udziela przez telefon informacji na temat stanu zdrowia Chorego np: Opiekunom lub Rodzinie.

 

Sprzęt niezbędny w domu Chorego do wymiany cewnika Foleya

 

1. 2x cewnik Foleya - kupione w aptece lub sklepie medycznym na wniosek

2. 2x worki do zbiórki moczu - wystawiony przez lekarza lub pełnopłatnie bez wniosku

3. Min. 4 strzykawki 20ml - zakupione w aptece pełtonopłatne bez recepty

4. min. 2 igly "różowe" nr.12 - zakupione w aptece pełtonopłatne bez recepty

5. min. 4 gaziki sterylne duże - zakupione w aptece pełtonopłatne bez recepty

6. 1x żel Lidocaina - zazwyczaj konieczna jest recepta , środki pełnopłatne

7. 4x Aqua pro iniekcione - zazwyczaj konieczna jest recepta , środki pełnopłatne

8. 1x 500ml 0,9% NaCl - zazwyczaj konieczna jest recepta , środki pełnopłatne

9. Octanisept aerozol lub odpowiednik zakupiony w aptece pelnopłatny bez recepty

10. czysty worek na śmieci

11. zabezpieczenie łóżka Chorego przed zamoczeniem

 

GDZIE UDAĆ SIĘ POZA GODZINAMI DZIAŁANIA PRZYCHODNI?

Poza godzinami działania Przychodni opiekę nad pacjentami sprawuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
zatrzymania stolca lub moczu,
nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki, zmiana opatrunku), jeśli zlecił je dyżurujący lekarz oraz zabiegi wynikające z konieczności zachowania ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym przychodni lub w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych).
Świadczenia te są bezpłatne dla osób ubezpieczonych.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

w warunkach ambulatoryjnych,
w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
telefonicznie.

Ważne:
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8.00-18.00 przez lekarza POZ.

Przy udzielaniu wyżej wymienionych świadczeń nie obowiązuje rejonizacja.

Na terenie miasta Wałbrzycha funkcjonują dwa gabinety Nocnej i Świątecznej Pomocy przy:

Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4 (Piaskowa Góra)

Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego

ul. Paderewskiego 10 (Nowe Miasto)

Poza godzinami działania Przychodni pomoc można otrzymać także na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu pod numerem 800 137 200

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

 Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

 Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę

 • pielęgniarki/położnej 
 • lekarską.
w formie telekonsultacji.

 W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie.
 Porady są udzielane w czterech językach:
 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim.

Porady w języku migowym pod linkiem:
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/tpk-wideorozmowa-z-tlumaczem-jezyka-migowego/


 

 


 

 

Galeria zdjęć

ADRES GŁÓWNY:

ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

REJESTRACJA:

74 666 50 30, 74 666 77 85

FILIA PODZAMCZE:

ul. Grodzka 73, 58-316 Wałbrzych

REJESTRACJA:

74 666 53 34, 74 666 53 48

FILIA SZCZAWNO-ZDRÓJ:

ul. Zacisze 3, 58-310 Szczawno-Zdrój

REJESTRACJA:

74 666 38 77

FILIA ŚWIEBODZICE:

ul. Wałbrzyska 33, 58-160 Świebodzice

REJESTRACJA:

74 648 95 46, 74 648 95 50

 

Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa S.J.
Lekarz rodzinny, podstawowa opieka zdrowotna Wałbrzych. Poradnia kardiologiczna, ortopedyczna, angiologiczna, endokrynologiczna, urologiczna, neurologiczna, chirurgiczna, laryngologiczna, onkologiczna, reumatologiczna Wałbrzych.
USG brzucha, bioderek, tarczycy, dopplera, RTG, mammografia, EMG, EEG, FDM. Rehabilitacja dla dzieci, metoda Vojty, MC Kenziego.
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl